Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i dorosłych

Poznajmy się

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia te prowadzone były w placówkach oświatowych i obejmowały dzieci z problemami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Downa, nieśmiałe, pozostające w traumie oraz osoby dorosłe potrzebujące pomocy psychologicznej.

czytaj więcej
Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), to trening, podczas którego trener modeluje zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych...

czytaj więcej
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Zajęcia polegają na wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, takimi jak zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, specyficzne trudności...

czytaj więcej
Terapia z elementami integracji sensorycznej

Celem terapii jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych, stymulowanie dziecka i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz korygowanie emocjonalno - społecznych...

czytaj więcej
Terapia tańcem i ruchem

Terapia tańcem i ruchem to doskonała forma walki ze stresem, nadmiernym napięciem mięśni czy przemęczeniem. To terapia dla wszystkich osób, które szukają sposobu...

czytaj więcej
Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to kontakt terapeutyczny, który pomaga osobie w trudnej złagodzić niepokój i lęk. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega...

czytaj więcej
Terapia indywidualna

Pierwszym etapem terapii indywidualnej jest dokładne poznanie osoby oraz postawienie trafnej diagnozy problemu. Diagnozę przeprowadza się w zakresie...

czytaj więcej

Dlaczego warto?

Moją pracę charakteryzują wartości takie jak etyka, dyskrecja i indywidualne podejście do klienta. Pomagam stosując nowoczesne, a zarazem skuteczne metody terapeutyczne. Stale podnoszę własne kwalifikacje i umiejętości w zakresie pomocy ludziom.

Certyfikaty

Psychoterapia

Poziom podstawowy z wykorzystaniem Metody Interwencji Kryzysowej w ramach projektu "Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów."

Integracja sensoryczna

Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS)

Autyzm

W świecie autyzmu - wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem autystycznym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Kryzys

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

ADHD

Jak skutecznie pracować z dzieckiem z cechami ADHA w przedszkolu. Instytut RAABE.